Agrarisch

Home » Agrarisch

Smit accountants- en Belastingadviseurs is ook thuis in de agrarische sector. Voor deze sector is steeds meer specifieke kennis noodzakelijk. Naast inzicht in de financiële huishouding, het maken van de jaarrekening en het doen van fiscale aangiften ondersteunen wij agrariërs ook bij:

• Het opstellen van bedrijfsplannen
• Investeringsvraagstukken
• De mineralenhuishouding/meststoffenwetgeving
• De “gecombineerde opgave”
• Kostprijsberekeningen en kengetallenanalyses
• Aanvraag van diverse subsidies
• Bedrijfsopvolging

Goed inzicht in uw (financiële) bedrijfsvoering leidt tot optimalisatie van uw resultaten en stelt u in staat uw bedrijf optimaal voor te bereiden op de toekomst en in te spelen op de (steeds veranderende) wetgeving.

Maak ook eens vrijblijvend een afspraak om met ons om van gedachten te wisselen over wat wij voor u kunnen betekenen.