Accountancy

Accountancy
Werkzaamheden:Financiële administratieSalarisadministratieJaarrekeningAccountantscontrole

Wat doet een accountant?
Een goede accountant is in staat om zijn kosten dubbel en dwars voor u terug te verdienen. Uw gesprekspartner bij Smit Accountants en Belastingadviseurs doet dit op de eerste plaats door zich echt te verdiepen in uw wensen, uw bedrijf en uw korte- en lange termijn doelen. Dat stelt ons in staat om op het juiste moment naast u te staan met adviezen waar u écht wat aan heeft.

De adviserende rol van uw accountant
Natuurlijk verwerken we graag uw administratie. Een taak echter die steeds verder geautomatiseerd wordt. Zet onze deskundigheid daarnaast dan ook vooral in voor advies rond bedrijfseconomische vraagstukken. Smit Accountants en Belastingadviseurs onderscheidt zich door de korte communicatielijnen en de persoonlijke aandacht.

Leg uw vraag aan ons voor
Heeft u op dit moment een vraag of wilt u kennis maken met onze dienstverlening? Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. We komen graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom in ons landelijk gelegen kantoor bij Hengevelde.

Mail of bel 0547 36 36 31 voor een afspraak.

Overzichtelijke financiële administratie als basis voor succes
Het op orde hebben van uw financiële administratie is belangrijk voor uw bedrijf. Of u nou zelfstandig professional (ZZP-er) bent of multinational; overzicht in financiën is de basis van waaruit u stuurt en besluiten neemt. Wilt u een deel van uw financiële administratie uitbesteden? Mail of bel 0547 36 36 31 ons voor advies.

Waaruit bestaat een overzichtelijke administratie
Ook de belastingdienst stelt eisen aan een ‘deugdelijke administratie’. Volgens de fiscus bestaat een zakelijke administratie minimaal uit de volgende onderdelen;
• Grootboek
• Debiteurenadministratie
• Crediteurenadministratie
• Voorraadadministratie
• In- en verkoopadministratie
• Loonadministratie (als u medewerkers in dienst heeft)

Digitale hulpmiddelen inzetten
Voor het inrichten en bijhouden van uw financiële administratie, bestaan prachtige digitale hulpmiddelen. Maar hoe mooi en handig de software ook ontwikkeld is, feit blijft dat u zelf consequent gegevens moet blijven inkloppen (of scannen). Voordeel is echter dat er, zonder meerwerk, fantastische managementinformatie uit dergelijke boekhoudpakketten rolt. Informatie waardoor u tijdig kunt bijsturen en gefundeerde keuzes weet te maken. Meer weten over inzet van digitale hulpmiddelen voor het bijhouden van uw financiële administratie? Mail of bel 0547 36 36 31 ons voor onafhankelijk advies.

Administratie zelf doen of uitbesteden
Het is goed om een deel van de administratie zelf te blijven doen (handmatig en/of deel geautomatiseerd). Afhankelijk van uw bedrijf, uw voorkeur en mogelijkheden qua tijd is het wellicht verstandig en efficiënt om een deel uit te besteden. Als ervaren accountant, fiscalist en bedrijfsadviseur denken we daarover graag met u mee. We leggen u de verschillende mogelijkheden voor, geven inzicht in handige softwareprogramma’s, en adviseren waar nodig en wenselijk.

Leg uw vraag aan ons voor
Heeft u op dit moment een vraag of wilt u kennis maken met onze dienstverlening? Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. We komen graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom in ons landelijk gelegen kantoor bij Hengevelde. Mail of bel 0547 36 36 31 voor een afspraak.

Salarisadministratie op maat
Groei van uw bedrijf betekent vaak ook groei van het personeelsbestand. Smit Accountants en Belastingadviseurs begeleidt u graag bij het inrichten van een overzichtelijke en efficiënte loonadministratie. We zijn thuis in verschillende CAO’s en helpen u bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. U weet hoeveel extra omzet een medewerker u kan opleveren, wij maken het plaatje compleet door daar reële kosten tegenover te zetten. Kosten die u wellicht meevallen, als we u mogen adviseren over arbeidscontracten, loonkostensubsidie en belastingvoordeel.
Mail of bel 0547 36 36 31 voor een vrijblijvende offerte.

Salarisadministratie via Smit Accountants en Belastingadviseurs:
• Het inzichtelijk maken van bruto en netto kosten per medewerker
• Aan- en afmelding van personeel bij belastingdienst, pensioenfonds en overige uitvoeringsinstellingen
• Het periodiek indienen van de aangifte loonheffingen bij de belastingdienst
• Verzorgen van de maandelijkse loonstroken voor uw medewerkers
• Advisering / aanvraag loonkostensubsidie en afdrachtkorting
• Employee benefits (werknemersvoordelen)
• Pensioenberekening dga / pensioenovereenkomst dga (directeur grootaandeelhouder)
• Begeleiding bij conflictsituaties en ontslagzaken
• Begeleiding en advisering bij reorganisatie, outsourcing en overplaatsing

Vragen over salarisadministratie? Leg het aan ons voor.
Heeft u op dit moment een vraag of wilt u kennis maken met Smit Accountancy en Belastingadviseurs? Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. We komen graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom in ons landelijk gelegen kantoor bij Hengevelde.
Mail of bel 0547 36 36 31 voor een afspraak.

Jaarrekening als financieel eindverslag
Een heldere jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe u zakelijk gezien het voorbije jaar ‘geboerd’ heeft. Smit Accountants en Belastingadviseur stelt graag een jaarrekening voor uw bedrijf op. Stelt u de jaarrekening zelf vast, vraag ons dan voor een accountantscontrole. Zo weet u zeker dat u de jaarstukken, weloverwogen en goed voorbereid voorlegt aan de belastingdienst en eventueel uw bank of andere geldverstrekkers.

De jaarrekening in drie delen:
• De balans per 31 december
• De resultatenrekening van het afgelopen boekjaar
• De toelichting waarin u omschrijft hoe de balans opgebouwd is

Jaarrekening als basis voor uw bedrijfsstrategie
Smit Accountants en Belastingadviseur zorgt ervoor dat u in een beknopt maar volledig overzicht ziet hoe de zaken ervoor staan. Mogelijk is dit ook aanleiding voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, zowel intern als extern. We adviseren u graag en vakkundig bij het uitzetten van een reële bedrijfsstrategie.

Smit Accountants en Belastingadviseurs zorgt voor:
Financiële analyse, herstructurering en advisering
• Prognose liquiditeit en solvabiliteit
• Opstellen en bespreken jaarrekening(en)
• Bespreken inzichten, bedreigingen en kansen
• Audit / accountantscontrole
• Deponeren jaarrekening(en) bij de Kamer van Koophandel (indien nodig)

Denken in kansen
We zorgen dat uw jaarrekening voldoet aan alle wettelijke voorschiften. Daarbij hoort ook het schrijven van een rapportage voorzien van inzichten en het benoemen van kansen. Om een goede jaarrekening op te stellen analyseren we uw resultaten en financiële positie. Op basis daarvan stellen we kritische vragen, geven advies en attenderen we u op bedreigingen maar ook op kansen.

Jaarrekening nodig? Leg uw vraag aan ons voor
Heeft u op dit moment een vraag over het opzetten van een jaarrekening of wilt u kennis maken met onze dienstverlening? Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. We komen graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom in ons landelijk gelegen kantoor bij Hengevelde.
Mail of bel 0547 36 36 31 voor een afspraak.

Accountantscontrole ofwel een beoordeling van uw jaarrekening
Ook als u intern zelf uw jaarrekening samenstelt is het goed uw financiële administratie te laten toetsen door een professionele, constructieve accountant. Iemand die met u meedenkt in uw belang. Samenwerken met Smit Accountants en Belastingadviseurs geeft u het vertrouwen dat uw financiële gegevens kloppen maar ook dat er aan elk, te behalen voordeel is gedacht.

Fiscale beoordeling
Als accountant en fiscalist beoordelen we ook uw interne organisatie. We beoordelen bedrijfsrisico’s en analyseren de eventueel getroffen maatregelen om deze te beheersen. Met u gaan we na of er verbeterpunten zijn om uit te voeren als het gaat om het beperken van risico’s en het verbeteren van uw rendement. Onze belastingadviseurs behoordelen uw jaarrekening en adviseren u over fiscale kansen en mogelijkheden zodat u nooit teveel belasting betaalt.

Accountantsverklaring
Legt u de jaarrekening(en) ter controle voor aan Smit Accountants en Belastingadviseurs, dan toetsen we of deze een juist beeld geven van de financiële positie van uw organisatie. Ook stellen we vast of de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Waar mogelijk en voordelig, adviseren we u de rapportage bij te stellen. Na akkoord ontvangt u van ons een controleverklaring bij de jaarrekening(en).

Leg uw vraag aan ons voor
Heeft u op dit moment een vraag of wilt u kennis maken met onze dienstverlening? Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. We komen graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom in ons landelijk gelegen kantoor bij Hengevelde.
Mail of bel 0547 36 36 31 voor een afspraak.