9. Vraag uitstel van betaling aan

Home » 9. Vraag uitstel van betaling aan

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan. De Belastingdienst
verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen telefonisch uitstel als:
• uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op:
Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de
grens van € 20.000.

Tip:
Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen
schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van
betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

Terug