7. Waardeer activa af

Home » 7. Waardeer activa af

Heeft u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van
goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een
flinke aftrekpost opleveren. U kunt zo mogelijk in aanmerking komen voor teruggaaf van belasting.

Terug