4. Maak gebruik van de investeringsaftrek

Home » 4. Maak gebruik van de investeringsaftrek

Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel van
€ 2.300? Dan is het handig om nog voor het einde van het jaar een investering te doen.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte 2015 een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Indien u in
het verleden ook investeringen hebt gedaan maar zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kunt u alsnog
binnen 5 jaar verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek middels een ambtshalve vermindering.

Let op!

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag
van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s
die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Terug