33. Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV

Home » 33. Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV

De leningsovereenkomsten die u sluit met uw BV moeten zakelijk zijn. Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke
derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Ook moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. Controleer
daarom u bestaande leningsovereenkomsten.

Waar moet u op letten? Van een zakelijke leningsovereenkomst is sprake als deze schriftelijk is vastgelegd, in de overeenkomst
een aflossingsschema is opgenomen voor het terugbetalen van de lening en er een zakelijke rente is afgesproken.
Bovendien moeten in de regel ook zekerheden zijn gesteld. Uiteraard moet u zich ook houden aan de afspraken zoals deze
zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst.

Terug