32. Geld geleend voor uw woning? U heeft een informatieplicht

Home » 32. Geld geleend voor uw woning? U heeft een informatieplicht

Leent u geld van de BV voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling.
Bij de BV is de ontvangen rente belast. Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een
nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in 360 maanden en ten minste volgens een annuïtair schema
volledig wordt afgelost. Als u een nieuwe eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek
verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst.
Informatieplicht nakomen eenvoudiger
De Belastingdienst stelt momenteel op de site het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ ter beschikking voor het doorgeven
van informatie. Hier komt verandering in. Het nakomen van uw informatieplicht wordt makkelijker en eenvoudiger.
Voortaan wordt het proces met betrekking tot de informatieplicht geïntegreerd in het aangifteproces. De huidige procedure
komt dus te vervallen. U dient de informatie te verstrekken in de aangifte en daarin ook de renteaftrek te claimen.

Let op:
Met het doen van de aangifte voldoet u automatisch steeds aan de betreffende informatieplicht.

Terug