30. Emigreren wordt lastiger

Home » 30. Emigreren wordt lastiger

Denkt u er als aanmerkelijk belanghouder over na om te emigreren? Houd er dan rekening mee dat dit sinds 15 september
2015 fiscaal lastiger is geworden. In verband met claimbehoud zijn de voorwaarden van de conserverende aanslag aangescherpt.
Winstuitdelingen na emigratie leiden in alle gevallen tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het
uitstel. Ook komt u na tien jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van de conserverende belastingaanslag.

Let op:
Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de conserverende belastingaanslag ook bij een winstuitdeling van minder dan
90% kan worden geïnd.

Terug