29. Nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?

Home » 29. Nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?

Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon hebt toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van
de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
• € 44.000.
U mag nog steeds uw loon lager vaststellen indien u dit aannemelijk kunt maken.

Tip:
Voorkom discussie over het gebruikelijk loon. Stel uw loon vast en laat dat van te voren bij de Belastingdienst goed
keuren.

Terug