27. Verricht uw koper nog voldoende btw-belaste prestaties?

Home » 27. Verricht uw koper nog voldoende btw-belaste prestaties?

Heeft u een onroerende zaak verkocht en met de koper geopteerd voor btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering
en het daarop volgende jaar als referentieperiode. De huurder moet over die periode binnen vier weken na afloop verklaren
of hij de onroerende zaak voor ten minste 90% heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroerende
zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan heeft dat btw-gevolgen voor de verkoper en koper.

Tip:
Vraag de koper van de met btw geleverde onroerende zaak om binnen vier weken na de referentieperiode te verklaren
of het btw-belaste gebruik ten minste 90% is.

Terug