26. Verricht uw huurder nog voldoende btw-belaste prestaties?

Home » 26. Verricht uw huurder nog voldoende btw-belaste prestaties?

Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huurder gekozen voor btw-belaste verhuur? Let er dan op dat uw verhuurder
ten minste 90% (sommige situaties 70%) btw-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet, dan is uw inkoop-btw
– bijvoorbeeld op onderhoud – niet aftrekbaar en loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening
van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. Uw huurder is verplicht om u binnen vier weken na afloop van het
boekjaar te informeren dat hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Tip:
Vraag uw huurder om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de onroerende
zaak ten minste 90% zakelijk gebruikt.

Terug