25. Houd de herzieningstermijn in de gaten

Home » 25. Houd de herzieningstermijn in de gaten

Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw
in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren wordt gecorrigeerd als die onroerende zaak meer of minder wordt
gebruikt voor btw-belaste prestaties. Als het gebruik is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan u uitging op het
moment van aanschaf, dan moet u meer of minder btw betalen. Deze herzienings-btw geeft u op in de laatste btw-aangifte
van het jaar.

Let op:
Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waarop kan worden afgeschreven geldt een herzieningstermijn.
De termijn hiervoor bedraagt dan vijf jaar.

Terug