22. Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

Home » 22. Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze
btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in
briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Doet u dit wel op tijd want u moet dit indienen binnen één maand na
afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Tip:
Stuur de factuur mee.

Terug