21. Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst

Home » 21. Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst

Heeft u te maken met ‘schommelende’ winsten? Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk
wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald
dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit
te gaan van de gemiddelde winsten, kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te veel betaalde
belasting. Er geldt een drempel van € 545.

Let op:
U moet zelf een schriftelijk verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst. Ook moet u hierbij een berekening
van de middelingsteruggaaf meesturen.

Terug