20. Uw lijfrente afkopen?

Home » 20. Uw lijfrente afkopen?

U kunt sinds 1 januari 2015 uw lijfrente geheel of gedeeltelijk afkopen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. U kunt het
inkomen dat u mist vanwege uw arbeidsongeschiktheid daarmee aanvullen. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop bent u
geen revisierente verschuldigd. Over de afkoopsom moet u wel belasting betalen. Afkopen kan alleen indien u langdurig
arbeidsongeschikt bent en u mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Let op:
Er geldt een maximum aan het op te nemen bedrag aan lijfrente. De afkoopuitkering mag niet meer bedragen dan €
40.000 of, als dat hoger is, het gemiddelde inkomen in de voorafgaande twee jaar.

Terug