2. Houd rekening met de aanpassingen voor de S&O-afdrachtvermindering

Home » 2. Houd rekening met de aanpassingen voor de S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA per 1 januari 2016 aangepast.

Enkele wijzigingen:
• Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast.
• Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%.
• Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt.
• Er wordt een forfait in de S&O-afdrachtvermindering geïntroduceerd.
• Publieke kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling.
• Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden.

Tip
Voor S&O-uitgaven boven € 1 mln waarvoor u al een RDA-beschikking heeft ontvangen, is er een overgangsregeling.
Die uitgaven kunnen vanaf 2016 tijdens de periode van de RDA-beschikking jaarlijks via een S&O-aanvraag voor de
S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen. Vanaf uiterlijk eind november 2015 is daarvoor bij RVO.nl een aanvraagprogramma
beschikbaar.

Terug