15. Denk aan uw pensioen

Home » 15. Denk aan uw pensioen

U kunt als ondernemer geld opzij zetten binnen uw onderneming voor uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve.
Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij
voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen
inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8%. Het maximumbedrag bedraagt € 8.640.

Let op:
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog
een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw onderneming, zult u moeten afrekenen. Toevoegen aan de
oudedagsreserve is vaak alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit.

Terug