12. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies

Home » 12. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies

Heeft uw ondernemingsverlies geleden in het verleden. Kijk dan of u deze op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten.
U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar
(carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting
kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip:
Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat doordat u het niet kan verrekenen? Haal dan uw winst naar voren. U kunt
bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.

Terug