11. Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen

Home » 11. Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen

Heeft u in het verleden al een herinvesteringsreserve gevormd? Kijk dan of uw herinvesteringstermijn niet verlopen is. Dit
betekent dat u de herinvesteringsreserve die u in 2012 gevormd heeft, nog vóór 31 december 2015 moet benutten. Zo niet,
dan komt de herinvesteringsreserve vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op:
Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? U kunt dan in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden
de herinvesteringstermijn laten te verlengen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Terug