1. Maak voor het laatst gebruik van de RDA

Home » 1. Maak voor het laatst gebruik van de RDA

Maak in 2015 nog gebruik van de Research & Developmentaftrek (RDA). Deze extra aftrekpost bedraagt 60% van de
kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en development. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in
apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee. Dit is uw laatste kans want de RDA wordt in 2016
omgezet in de bestaande loonkostensubsidie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering).
Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl.

Terug