Subsidies

Home » Subsidies » Nieuws » Subsidies

Subsidies

Voor diverse investeringen of projecten is het mogelijk een subsidie te verwerven. Hieronder vindt u een overzicht van enkele subsidiemogelijkheden in de categorie:

 


Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Categorie: Onderwijs en ontwikkeling

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie).
U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor:
• Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf).
• Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool).
• Een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt SLIM-subsidie aanvragen als:
• mkb-onderneming
• samenwerkingsverband in het mkb
• grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Bekijk vóór uw aanvraag de aanvraagcriteria voor de SLIM-subsidie.
Mkb-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur.

WBSO: fiscale regeling voor research en development
Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor R&D (Research & Development) willen verlagen.

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen (vanaf 1 november 2020)
Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb’ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Subsidieregeling Praktijkleren (vanaf 2 juni 2020)
Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
Financiering:

Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.
Internationaal:

Horizon 2020: ICT
Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Brexit-vouchers
Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer. Aan de inhoud van alle webpagina’s van Smit accountantskantoor is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Radboud Universiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Categorie: Energie

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner
Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Subsidie voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Horizon 2020: Energie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Hernieuwbare Energie
Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Categorie: Agrarisch en natuurbeheer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020
Voorschot voor aanvragers van GLB-subsidies van de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling om periode te overbruggen.

Vergroeningsbetaling 2020
Extra betaling per hectare voor landbouwers die bijdragen aan het behoud van milieu en natuur.

Overmacht GLB-subsidies
Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een
beroep doen op overmacht.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan kunt u 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen.

Graasdierpremie 2020
Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

POP3: Subsidie jonge landbouwers
Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Extra betaling jonge landbouwers 2020
Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)
Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers
Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Categorie: Natuur en milieu

MIA en Vamil

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

SDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers
Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Regeling groenprojecten

Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

Horizon 2020: Bio-economie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

Categorie: Startende ondernemers

Extra fiscaal voordeel voor start-ups
Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Categorie: Auto

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Bent u een particulier en koopt of leaset u op of na 4 juni 2020 een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidieregeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s.
Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). U komt eenmalig in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden. De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is.

Bron: RVO

in Nieuws