SLIM-Regeling

Home » SLIM-Regeling » Nieuws » SLIM-Regeling

SLIM-regeling

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.
De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.
De subsidie beoogt het verstreken van de leercultuur in het MKB. Hoe hoger het kennisniveau van je werknemers des te beter het product dat je maakt.

Waarvoor kan ik de subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:
1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.
Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: slimregeling.nl / leap.nl

in Nieuws