Fiscale Tips

Home » Fiscale Tips
Belastingplan 2019

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2019 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen uit dit plan voor ondernemers zijn :

Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%
Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Deze verhoging heeft gevolgen voor:
– de administratie;
– de prijzen van goederen en diensten;
– de facturatie en btw-aangifte
Voor offertes die u in 2018 maakt, voor goederen en diensten die u in 2019 gaat leveren, dient u rekening te houden met het hogere BTW-tarief van 9%.

Wijziging Kleineondernemersregeling (KOR)
De Kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Als u verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000,00 te blijven, kunt u vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De regeling gaat ook gelden voor bv’s, verenigingen en stichtingen.
Kiezen voor vrijstelling betekent:
– Er is geen periodieke btw-aangifte meer nodig.
– U hoeft geen btw meer in rekening te brengen en te vermelden op facturen.
– U kunt betaalde btw niet meer terugvragen.

Tarief box 2 omhoog, tarief vennootschapsbelasting (vpb) omlaag
Het tarief in box 2 wordt verhoogd, maar gelijktijdig worden de tarieven in de vennootschapsbelasting verlaagd. De tariefsverhoging in box 2 geldt voor belastingplichtigen met inkomsten uit aanmerkelijk belang (aandelenbezit > 5% in een vennootschap). In 2020 gaat het tarief van 25% naar 26,25%, en in 2021 naar 26,90%.
De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2019 stapsgewijs verlaagd :
Deel van de winst           2018       2019     2020       2021
Tot en met € 200.000       20%        19%     17,5%        16%
Vanaf € 200.000               25%     24,3%      23,9%   22,25%

In verband met het handhaven van de dividendbelasting zullen de vennootschapsbelasting-percentages waarschijnlijk nog verder worden verlaagd.

Bedrijven kunnen verliezen 3 jaar korter verrekenen
Het aantal jaren dat verliezen in de vennootschapsbelasting voorwaarts kunnen worden verrekend, wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Deze wijziging gaat in per 2019. Dit houdt in, dat een in 2019 geleden verlies tot en met 2025 kan worden verrekend.

Inkomstenbelasting daalt voor meeste huishoudens
Het kabinet wil het huidige stelsel met vier schijven vervangen door een tweeschijvenstelsel. Door de invoering van een tweeschijvenstelsel nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen van € 20.000,00 per jaar. Ook wordt het minder van belang of het inkomen in een huishouden met één of twee personen wordt verdiend.

Invoering tweeschijvenstelsel:

Jaar     Inkomen max € 20.142*    Inkomen max € 34.404*    Inkomen max € 68.507    Inkomen boven € 68.507
2018                     36,55%                     40,85%                                    40,85%                      51,95%
2019                     36,65%                     38,10%                                    38,10%                      51,75%
2021                    37.05%                      37,05%                                     37,05%                     49,50%

Zodra iemand de AOW-leeftijd bereikt, gelden aangepaste tarieven.

Beperking afschrijving gebouwen voor de vennootschapsbelasting
De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Vanaf 2019 kan worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde. Tot 2019 was dit 50% van de WOZ-waarde. Deze beperking geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

(Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan)