Aanvullend geboorteverlof

Home » Aanvullend geboorteverlof » Nieuws » Aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. We hebben alles hierover op een rij gezet.

Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De voorwaarden

U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 • U erkent het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?

U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent;
 • vrijwillig verzekerd bent;
 • werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

U krijgt een tweeling of een meerling

Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof

Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Hoe berekent het UWV het dagloon?

Het aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon. Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

 • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
 • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat uw sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

De uitkering van het aanvullend verlof is 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon van € 219,28. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Bron UWV

in Nieuws